ઘંટનાદનું મહત્વ

                                  આજે અષાઢ વદ ત્રીજ

આજનો સુવિચાર:- આંસુનું કામ જીવનને મીઠું બનાવવાનું છે. દુખથી પ્રગટેલા આંસુ હૈયાનો ભાર ઓછો કરી જીંદગીની મીઠાશ ફરીથી પકડી લેવાનું સૂચવે છે !!!!!!!


                                પુષ્ટી ગોષ્ઠી

આજે અષાઢ વદ ત્રીજ છે તો આજે પ્રભુને કેવા વસ્ત્ર ધરાવાશે તે ચિતાર આપતા શ્રી નિલેશભાઈ મુખ્યાજી કહે છે કે………

બેંગની [જાંબલી] રંગની પીછવાઈ
વસ્ત્ર:- બેંગની પીછોડો, ઠાડું વસ્ત્ર લીલા રંગનું [ઠાડું વસ્ત્ર એટલે પ્રભુના ઊભા સ્વરૂપની પીઠિકા ઉપર ધરાવામાં આવતું વસ્ત્ર]
ચરણ સુધીનો શ્રુંગાર . શ્રી મસ્તકે બેંગની રંગની કુલ્હે પાઘ, સોનેરી ચમકનો ઘેરો,
કુંડલ- મકરાકૃતિ, ડાબી તરફ મોતીની ચોટી ધરાવવી.
સંપૂર્ણ વર્ષ દરમિયાન આજે બેંગની [જાંબલી] રંગની કુલ્હે ધરાવાય છે કારણ આજનો ઉત્સવ શ્રી યમુનાજી તથા શ્રી ગીરીરાજજીની આડીથી છે.

                                      ઘંટનાદનું મહત્વ

      અમેરિકન ધનપતિ એંડ્રુ કાર્નેગી પોતાનો જે માલ ઉત્પાદન કરતો હતો તેની વિજ્ઞાપન-જાહેરાત કરવામાં માનતો ન હતો. એક વખત એક વિજ્ઞાપન એજંટ તેને ત્યાં વહેલી સવારે પહોંચી ગયો અને તેમના ઉત્પાદનની જાહેરાત શા માટે નથી આપતા તે વિષે જાણકારી માગી.

      આ ચર્ચા ચાલતી હતી તે દર્મિયાન દૂરના એક ચર્ચમાંથી ‘ઘંટનાદ’ સંભળાય છે. તે એજંટ કહે છે,’આપ આ ઘંટારવ સાંભળો છો? આ ચર્ચ ત્યાં કેટલા સમયથી છે?’

      કાર્નેગી કહે,’આ ચર્ચ લગભગ સો વર્ષ જૂનું છે. પ્રાચીન અને પ્રસિદ્ધ પણ છે.’

      આ જવાબ સાંભળી એજંટ કહે છે,’જો સૈકાનું જૂનું શાખ ધરાવતું આ ચર્ચ છે તેવું ઘણા જાણતા હોવા છતાં, નિયમિત રીતે સવાર સાંજ ત્યાંથી ‘ઘંટનાદ’ થાય છે. એ શું સૂચવે છે? ખુદ ઈશ્વર પણ લોકોને એ માટે ઢંઢોળતા રહે છે કે મારું દેવસ્થાન અહીં છે.’ – મારી દૃષ્ટિએ આ ‘ઘંટનાદ’ પણ લોકો સુધી પહોંચવાનો એક પ્રયાસ છે.

     અને કાર્નેગીએ વાતનો મર્મ સમજી પોતાના ઉત્પાદનની જાહેરાત આપવાનો નિર્ણય લીધો.

                                                                                                  — સૌજન્ય જન્મભૂમિ

                                  ૐ નમઃ શિવાય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s