પુષ્ટીગોષ્ઠી

                              આજે અષાઢ વદ ચોથ

આજનો સુવિચાર:- બીજાનું પડાવી લેવાની પ્રાર્થનામાં ક્રુરતા છે કારણકે હાથીને મણ ને કીડીને કણ આપવાની ઈશ્વરની જવાબદારી છે.

પુષ્ટી ગોષ્ઠી
આજે શ્રી ગોકુલનાથજી તથા શ્રી ગોકુલચન્દ્રમાજીનો પાટોત્સવ છે.

સાજ વસ્ત્રો- લીલા રંગના,

ઠાડો વસ્ત્ર:- લાલ રંગનું શ્રૃંગાર:- કમર સુધીનો છોટો શ્રૃંગાર શ્રી મસ્તકે લીલા રંગનો ગોળ પાઘ, શીરપેચ નાગ ફણાનો કતરો, શ્રી કર્ણમાં કર્ણફૂલ

આજનો શ્રૃંગાર શ્રી લલિતાજીના ભાવનો તેમ જ શ્રી ગોકુલ ચન્દ્રમાજીની આડીનો થાય છે.

હિંડોળા:- હિંડોળાના દિવસોમાં દરરોજ અલગ અલગ રંગ છટાના સાજ શ્રૃંગાર થાય છે. પ્રભુનો વિચાર કરી પ્રભુ સુખનાં આનંદ સાથે હિંડોળે શ્રીજીને ઝૂલાવાય છે. હિંડોળાની નીચે આસન-ગાલીચો વગેરે બિછાવાય છે.

                                                                   –શ્રી નિલેશભાઈ મુખ્યાજી

                                                   જય શ્રી કૃષ્ણ

One comment on “પુષ્ટીગોષ્ઠી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s