બાપુ

                      આજે ભાદરવા વદ દસમ [દસમનું શ્રાદ્ધ]

આજનો સુવિચાર:- આશા અમર છે, આશા સેવનારો અમર નથી
                                      કોઈના રોગની ચર્ચાથી કોઇ નિરોગી  બનતું નથી
                                      કોઈના દુર્ગુણની ચર્ચાથી કોઈ સદગુણી બનતું નથી.

બાપુ

તમો રામને, રાવને ઠાર કર્યો બાપુ,
આ કલિયુગ છે, સતયુગ નથી બાપુ

તમારા નામ થકી, ચરી ખાઈને બાપુ
રામ નામે પથ્થર, તરી ગયા બાપુ

તમો નથી રહ્યા તો શુ6 થયું બાપુ?’
યાદ કરવા ઉત્સવ ઉજવીએ બાપુ

એમાંયે અમારો સ્વાર્થ સમાયો બાપુ
તસ્વીર, પ્રતિમા કે સમાધિ થકી બાપુ

’રામરાજ’ સપનું છીનવાઈ ગયુ બાપુ,
’રાવણરાજ’ સ્થપાયું, તમો ના રહ્યા બાપુ

સ્વરાજ અપાવી, તમો તો ચાલ્યા ગયા
ગુલામથીયે બત્તર જીવન જીવી રહ્યા બાપુ

સમજાય છે હવે, શા માટે યાદ આવે રે બાપુ
સ્વાર્થ અમારો, ખુરશી પ્રેમ છુટતો નથી બાપુ

હિંસાએ અહિંસાને, ગોળી દીધી બાપુ
તમો જીવીત નથી, સારૂ થયું બાપુ !

નહી તો રોજ રોજ આમરણ ઉપવાસ,
ઉપવાસ કરી કરીને, મરવું પડત બાપુ

–“ચાંદશા” – ચંદ્રકાંત શાહ [ચટઈ]

ૐ નમઃ શિવાય

5 comments on “બાપુ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s