આજના એસ.એમ. એસ.

                                 આજે માગશર સુદ આઠમ

આજનો સુવિચાર:- સત્ય એક જ છે અનેક નથી, સત્ય માટે બુદ્ધિશાળી માણસો વિવાદમાં ઊતરતા નથી.             — ભગવાન   બુદ્ધ

 

આજના એસ.એમ. એસ.

 

ફૂલની પાંખડી બની મહેકવું છે,
પાણીની બુંદ બની વરસવું છે,
નથી વહેવું કોઈની આંખના આંસુ બનીને
બની શકું તો દરેકના ચહેરા પર
સ્મિત બનીને મહેકવું છે.

ક્યારેક આ જિંદગી હસતા મૂકી દે,
ક્યારેક આ જિંદગી રડતા મૂકી દે,
ના પૂર્ણવિરામ સુખોમાં,
ના પૂર્ણવિરામ દુઃખોમાં,
બસ જ્યાં મજા આવે ત્યાં
અલ્પવિરામ મૂકી દે…….

સુખનો સૂરજ, સ્નેહની સવાર,
મેઘની મહેર, પ્રેમની પોકાર,
દિલની ધડકન, મનની મુસ્કાન
ખુશીનો ખજાનો લઈને આવ્યું
આ પ્રભાત…………..
                                                  ૐ નમઃ શિવાય