માપ વિણ

આજે પોષ સુદ સાતમ

કવિ શ્રી નૂરી

કલ્પના આ જગતની ને સંતાપ વિણ,
જાણે ગઝલો લખાતી રહે માપ વિણ,

એવી નિઃરસ નિઃરસ પણ વિતાવી પળો,
ગીત ગાતા રહ્યા જાણે આલાપ વિણ,

તારી છાયાનો આધાર લીધો હતો,
તારી છાયા રહી બાળતી તાપ વિણ,

આપ વિણની નથી શક્ય કો’કલ્પના,
તોય ચાલી રહ્યું છે બધું આપ વિણ,

બળ હદયને જે બક્ષ્યું છે તે પણ અમાપ,
દર્દ પણ તં જ દીધાં છે તે માપ વિણ

તે પછી હું મને પણ મળી નહિ શક્યો,
જોયો પોતાને થઈ વેગળો આપ વિણ,

મોત માટે ય, “નૂરી!” રહ્યું ઝૂઝવું,
કાંઈ પણ પ્રાપ્ત થાએ ન સંતાપ વિણ.

ૐ નમઃ શિવાય

Advertisements

One comment on “માપ વિણ

 1. બળ હદયને જે બક્ષ્યું છે તે પણ અમાપ,
  દર્દ પણ તં જ દીધાં છે તે માપ વિણ

  તે પછી હું મને પણ મળી નહિ શક્યો,
  જોયો પોતાને થઈ વેગળો આપ વિણ,
  વાહ
  તેમના મુક્તકથી યાદ કરીએ
  નજર લાગી જવાનો જેમને
  ડર હોય છે ‘નૂરી’
  હુ બંધ આંખો કરીને એમનાં
  દશૅન કરી લઉં છું
  મુસા યુસુફ

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s