આજનો સુવિચાર

                                            આજે ફાગણ વદ સાતમ

                                                  આજનો સુવિચાર

*     જે પારકા માટે જીવે છે, તેને કિંચિતમાત્ર દુઃખ નથી ને જે પોતાને માટે જીવે છે તેને બધાં જ દુઃખો છે.

*     માનવ ધર્મ કોને કહેવાય કે તમે સામાને સુખ આપો તો તમને સુખ મળે ને સામાને દુઃખ આપો તો તમને દુઃખ મળે.

                                                                                                         — દાદા ભગવાન

                                                 ૐ નમઃ શિવાય

Advertisements

2 comments on “આજનો સુવિચાર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s