આજનો સુવિચાર

                                      આજે ફાગણ વદ ચૌદસ

                                     
                                       આજનો સુવિચાર

                        દાન એટલે કોઈપણ જીવને સુખ આપવું.
                                મનુષ્ય હોય કે પ્રાણી હોય,
                         તેમને સુખ આપવું, એનું નામ દાન
                                          અને
                      બીજા બધાંને સુખ આપ્યું એટલે એનું
                       ‘રિએક્શન’ આપણને સુખ જ આવે.
                      સુખ આપો તો તરત જ સુખ તમારે
                                   ઘેર બેઠાં આવે !

                                 — દાદા ભગવાન
                                   ૐ નમઃ શિવાય

4 comments on “આજનો સુવિચાર

  1. સ્પર્શી ગઈ..બોધવાણી.
    પ્.પૂ.દાદાશ્રી સત્સંગમાં ભાર દઈ કહેતા તું જેવું કરીશ તેવો પડઘો પડશે.
    વાવમાં ઉતરી બોલીશ કે’ તું ચોર છે” તો તને એવો જ પડઘો સાંભળવા મળશે.

    રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

    Like

  2. પિંગબેક: આજનો સુવિચાર | | GujaratiLinks.comGujaratiLinks.com

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s