ઉનાળામાં પાણી માટે ધ્યાન રાખો

                                  આજે વૈશાખ સુદ એકાદશી

આજનો સુવિચાર:- સમસ્યાઓ બીજું કશું નથી, સર્જનાત્મક બનવા માટે ઈશ્વરે આપેલી એક તક છે.

                                     ઉનાળામાં પાણી માટે ધ્યાન રાખો

* પાણીનું પાઉચ ખરીદતા પહેલા ISI માર્કની જાંચ કરો.

* પાણીના પાઉચ પર કઈ તારીખ પહેલા વાપરવાની સૂચના છે તે ચોક્કસ વાંચો. તેમજ પ્યોરીફીકેશનની માટે કઈ પદ્ધતિ વાપરી છે તે વાંચો

* નોન સ્ટન્ડર્ડ કંપનીનું પાણી ખરીદવાનું ટાળો.

* બૉટલનું સીલ તુટેલું નથી કે ફરીથી સીલ કરેલું નથી તેની ખાતરી કરી લો.

* મીનરલ વૉટરની બૉટલ ખાલી થયા બાદ તેને વૉટરબેગની જેમ વાપરશો નહી કારણ એકની એક બૉટલ વારંવાર વાપરવાથી તેનું પાતળું પ્લાસ્ટિક તે પાણીને પ્રદુષિત કરે છે.

* પ્લાસ્ટિકની બૉટલમાં પૅક પાણી સીધા સૂર્યપ્રકાશમાં પડ્યું હોય તેવી પાણીની બૉટલ ખરીદવાનું ટાળો.

* કાર, બાઈક કે બેગ કે જ્યાં સીધો સૂર્યપ્રકાશ પડતો હોય તે જગ્યાએ પાણીની બૉટલ કે પાઉચ ન મૂકશો.

* ઉનાળામાં તપી ગયેલું પાણી પીવાનું ટાળતા છોડવાને પાઈ દો.

* ઘરમાં કે બહાર ઘરનું સ્વચ્છ પાણી ફૂડ ગ્રેડની પ્લાસ્ટિકની બૉટલમાં ભરીને વાપરવાનો આગ્રહ રાખો.

                                                                                                — સંકલિત


                                                     ૐ નમઃ શિવાય

One comment on “ઉનાળામાં પાણી માટે ધ્યાન રાખો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s