જોડકણાં

                                  આજે ભાદરવા વદ સાતમ

જોડકણાં

ચણાક ચીભડી, બામણ બીબડી,
બામણને ઘેર ગાય વિયાણી.
રાજારાણી દાતણપાણી કરીને
ચીભડાની ચીર માગે,
…હજી તો ચીભડાં વાવ્યાં છે.
———————————————-
ધન ધતૂડી-પતૂડી

પવાલામાં પાંચ મોતી
મેં ગણ્યાં વીસ
મારી ભાભીનું આણું આવ્યું
મને ચડી રીસ
ધન ધતૂડી-પતૂડી
ધન ધતૂડી-પતૂડી
______________________________________
કઢી પીવા

ચણ ચણ બગલી ચણાની દાળ
હું પપૈયો તું મગદાળ
શેરીએ શેરીએ
ઝાંખા દીવા,
આવ રે કાગડા કઢી પીવા
ગણ ગણ ગાંઠિયા તેલ
તેલ પળી ઊઠ રે લાલિયા
ઝુંપડી બળી બળતી હોય તો બળવા દે
ઠરતી હોય તો ઠરવા દે
આવ રે કાગડા કઢી પીવા.
———————————————————————
ચકી ચોખા ખાંડે છે.
મોર પગલા માંડે છે.
રાજિયો ભોજિયો,
ટીલડીનો ટુંચકો,
માર ભડાકા ભૂસકો
______________________________________________________

લોઢાના બે લાટા,
એનું નામ પાટા.
પાટે ગાડી દોડી જાય,
છૂક છૂક કરતી ચાલી જાય
જરાક પાટા આડા થાય,
ધડાક કરતી તૂટી જાય.

 

                                          ૐ નમઃ શિવાય

By shivshiva Posted in અવર્ગીકૃત

3 comments on “જોડકણાં

  1. પિંગબેક: » જોડકણાં » GujaratiLinks.com

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s