ગુજરાત વિષે જાણવા જેવું

                                           આજે કારતક વદ એકાદશી

ગુજરાત વિષે જાણવા જેવું

ગુજરાતમાં સૌથી મોટું

મોટું બંદરઃ- કંડલા

મોટું શહેરઃ- [વસ્તી અનુસાર] અમદાવાદ

મોટો જિલ્લોઃ- [વસ્તીમાં] અમદાવાદ

મોટો જિલ્લોઃ- [વિસ્તારમાં] કચ્છ

મોટું રેલ્વેસ્ટેશનઃ- અમદાવાદ

મોટી હૉસ્પિટલઃ- સિવિલ હૉસ્પિટલ [અમદાવાદ]

મોટી ડેરીઃ- અમુલ ડેરી [આણંદ]

મોટી રિફાઈનરીઃ- કોયલી [વડોદરા]

મોટી યુનિવર્સિટીઃ- ગુજરાત યુનિવર્સિટી [અમદાવાદ]

મોટી ઔદ્યોગિક સંસ્થાઃ- રિલાયન્સ

મોટી નદીઃ- સાબરમતી

મોટો મેળોઃ- વૌઠાનો મેળો

મોટું વનસ્પતિ ઉદ્યાનઃ- વધઈ [ડાંગ]

મોટો બંધઃ- સરદાર સરોવર નર્મદા બંધ

મોટો મહેલઃ- લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ [વડોદરા]

મોટું એરપૉર્ટઃ- અમદાવાદ

મોટું સરોવરઃ- નળ સરોવર

મોટી લાઈબ્રેરીઃ- વડોદરા સેન્ટ્રલ લાઈબ્રેરી

મોટું મ્યુઝિયમઃ- બરોડા મ્યુઝિયમ

મોટું ખેતઉત્પાદનઃ- ઊંઝા

મોટું ખાતરનું કારખાનું- જી.એસ.એફ.સી.

ઊંચું પર્વતશિખરઃ- ગોરખનાથ [ગિરનાર]

                                                                               -સંકલન

                                                ૐ નમઃ શિવાય