અજમાવી જુઓ

                                               આજે મહા સુદ બીજ

અજમાવી જુઓ

કોબી-

કોબીના પાનને બાફી સમારી તેમાં ચણાનો લોટ, હળદર, મીઠું, મરચું ભેળવી તળવા અને ગ્રેવી બનાવી તેમાં આ ભજિયા નાખવા. કોબીના કોફ્તા તૈયાર થશે.

કોબીના પાનનો ઉપયોગ વેજીટેબલ રોલ્સ બનાવવા કરી શકાય.

ઉપમામાં ઝીણી સમારેલી કોબી નાખવાથી ઉપમા સ્વાદિષ્ટ લાગે છે.

કોબીને ઝીણી સમારી તેમાંવલોવેલું દહીં, મીઠું, મરચું, શેકેલું વાટેલું જીરું સ્વાદાનુસાર નાખવું.

ઝીણી સમારેલી કોબીનાં પરઠા તેમ જ મુઠિયા બનાવી શકાય.

ટામેટા-

ટામેટામાં કાચા સીંગદાણા ભેળવી સ્વાદાનુસાર મીઠું, મરચું, તથા લસણ નાખીને ચટણી બનાવી શકાય.

બાફેલા બટાટામાં ઝીણા સમારેલાં ટામેટાં ભેળવી તેની ઉપર સંચળ, વાટેલું લસણ તેમ જ લીંબુનો રસ નાખી સ્વાદિષ્ટ ચાટ બનાવી શકાય.

ચટણી :-

ચટણી બનાવતી વખતે તેમાં 1 નાનો ચમચો માખણ ભેળવવાથી ચટણીની પૌષ્ટિત્કતા વધે છે તેમજ સ્વાદ વધે છે.

કોથમીર અને ફુદીનાની ચટણી બનાવતી વખતે પ્રમાણસર પાલક્ની ભાજી ભેળવવાથી તેનું પ્રમાણ અને સ્વાદ વધે છે.

વટાણાની છાલનું પાતળું પડ ઉતારી તેને કોથમીર ફુદીનાની ચટણીમાં ઉમેરવાથી રંગ અને સ્વાદ સારો થાય છે.

                                                                                                                       — સંકલિત

                                                           ૐ નમઃ શિવાય