રમૂજી વ્યાખ્યાઓ

                                   આજે ફાગણ સુદ દસમ

 

કેટલીક રમૂજી વ્યાખ્યાઓ

 

* સમાજ જેમાં બે મુખ્ય વર્ગ છે એવું માનવજૂથ [1] જેમને ભૂખ કરતાં વધારે ભોજન સાંપડે છે. [2] સાંપડેલા ભોજન કરતાં જેમની ભૂખ વધારે મોટી છે તે.

* બુફે ડિનર એવી ભોજન પાર્ટી કે જ્યાં ખુરશી કરતાં મહેમાનો વધારે હોય.

* દંપતિ = દમ + પતિ

* તમને દુ:ખે છે ? કે તમે પરણેલા છો ?

* એની વહુ જ્યારે એના માથા સામે જુએ છે કે એ પોતાની ખરીદીની યાદી આ તરબૂચનો સમાવેશ કરી દે છે.

* સુખી પરિણીત યુગલ બીજાની પત્ની સાથે ફરવા નીકળેલો પતિ.

* શ્રોતાગણ : કંટાળવા માટે પણ પૈસા આપી એકત્ર થનાર લોકસમૂહ.

* રીતભાત : ખોટી બાબત સાચી રીતે કરવાની કે કહેવાની કળા

* બચત : તમે સક્રિય હો ત્યારે નિષ્ક્રિય રહેતું નાણું.

* ઘરેણું : બીજા લોકો કરતાં ચઢિયાતા હોવાનો દેખાવ કરવા, અમુક વ્યક્તિઓ જેનો આશરો લે છે તેવું સાધન.

* અહંપ્રેમી : મોટાઈનો ફાંકો રાખનાર માણસ.

* કંટાળો : આ દુનિયામાં હયાત રહેવા સારૂં આપવું પડતું ભાડું.

* લાગણી : મનની પાછલી સીટમાં બેઠેલો ડ્રાઈવર.

* ચુંબન : જે તમે લીધા વિના આપી શકતા નથી અને આપ્યા વિના લઈ શકતા નથી.

* ઉંમર : વરસની ફૂટપટ્ટીએ મપાતી આયુષ્યની લંબાઈ.

* પ્રેમ : કામકલાઉ ગાંડપણ કે જે લગ્નથી મટાડી શકાય.

* અનુભવ : વાળ ગુમાવ્યા બાદ, જીવન દ્વારા મળતો કાંસકો.

* શ્રીમંત : પૈસાવાળો ગરીબ.

* કુંવારી : એવી યુવતી કે જે હજી કુંવારાની શોધમાં છે.

* કુંવારો : જે એકની એક ભૂલ એક વાર પણ નથી કરતો.

* લગ્ન : પરસ્પરની ગેર સમજૂતી.

* સંગીતનો જલસો : ઘરે કંટાળેલી સ્ત્રીઓ ત્યાં પોતાના પતિને લઈ જાય છે- જ્યાં પતિઓ કંટાળી જાય છે.

                                                                   — સંકલિત

                    ૐ નમઃ શિવાય