મહાલક્ષ્મી માતાજીની આરતી

આજે ચૈત્ર સુદ છઠ્ઠ

આજનો સુવિચાર:- નાનામાં નાની નિષ્ફળતાઓના પાયા પર જ સફળતાની ઈમારતની ઈમારત ચણાતી હોય છે.

હમણાં ચૈત્રી નવરાત્રી ચાલે છે.

ૐ જય લક્ષ્મીમાતા મૈયા જય લક્ષ્મીમાતા
તુમકો નિસદિન સેવક
મૈયાજીકો નિસદિન સેવક હર વિષ્ણુધાતા
ૐ જય લક્ષ્ની માતા

ઉમા રમા બ્રહ્માણી તુમ હી જગમાતા
સૂર્યચન્દ્રમા ધ્યાવત [2] નારદ ઋષિ ગાતા
ૐ જય લક્ષ્મીમાતા

દુર્ગારૂપ નીરંજની સુખસંપત્તિદાતા
જો કોઇ તુમકો ધ્યાવત[2] રિદ્ધિસિદ્ધિ ધન પાતા
ૐ જય લક્ષ્મીમાતા

તુમ પાતાલનિવાસીની તુમ હી શુભધાતા
કર્મ પ્રભાવ પ્રકાશીની[2] ભવનીધિકી ત્રાતા
ૐ જય લક્ષ્મીમાતા

જિસ ઘર તુમ રહતી તઃ સબ સદગુણ આતા
સબ સંભવ હો જાતા[2] મન નહી ગભરાતા
ૐ જય લક્ષ્મીમાતા

તુમ બીન યજ્ઞ ન હોતે વસ્ત્ર ન હો પાતા
ખાનપાનકા વૈભવ[2] સબ તુમસે આતા
ૐ જય લક્ષ્મીમાતા

શુભગુણ મંદિર સુંદર શીરોદધી જાતા
રત્નચતુર્દશ તુમ બીન [2] કોઈ નહી પાતા
— ૐ જય લક્ષ્મીમાતા

મહા લક્ષ્મીજીકી આરતી જો કોઈ નર ગાતા 
ઉર આનંદ સમાતા [2] પાપ ઊતર જાતા
— ૐ જય લક્ષ્મીમાતા

 

                          ૐ જય અંબે