ઝલક – સૃષ્ટિ

                                                 આજે જેઠ સુદ પાંચમ


                                                       ઝલક – સૃષ્ટિ


જગતના મહાન ચિંતકોના વિચારપ્રેરક અવતરણો

*    જેનો જવાબ નથી હોતો એ જ તો પ્રાર્થનાનો ઉત્તર છે.
                                                                                                         — સી.એચ. સિસોન

*    ત્રણ વાનાં મુજને મળ્યાં. હૈયું, મસ્તક, હાથ બહુ દઈ દીધું નાથ ! જા, ચોથું નથી માંગવું.
                                                                                                       — ઉમાશંકર જોશી

*    કોઈનો સ્નેહ ક્યારે ય ઓછો નથી હોતો, આપણી અપેક્ષાઓ જ વધારે હોય છે.
                                                                                                     — હરીન્દ્ર દવે

*    ગમે ના શૈશવે ખેલ, યૌવને ના પરાક્રમ, સાધુતા નહીં વાર્ધ્ય્ક્યે, વ્યર્થ તો જિંદગીક્રમ
                                                                                                        — ઉશનસ

*    જે મનુષ્યો ઓછું વિચારે છે, તેઓ ઘણું ઘણું બોલે છે. પન જેઓ બરાબર વિચારે છે, તેઓ ઓછું બોલે છે.

*    પ્રશ્નોનો ઉકેલ એ જિંદગી નથી પણ વાસ્તવિકતાનો અનુભવ એ જિંદગી છે.
                                                                                                                — ઓરેન કિર્કગાર્ડ

*    સુખ તો સ્વર્ગનું પંખી છે, એ એના જ હાથમાં ઉતરી આવે છે, જે એને મુઠ્ઠીમાં ભીંસવાના નથી.                                                                                                     — જહોન બેરી

*    જ્યાં શંકા હોય છે ત્યાં હું શ્રદ્ધા લાવીશ.                                       — અનામી

*    પ્રાર્થના ઈશ્વરને બદલતી નથી, પણ જે પ્રાર્થે છે એ માણસને બદલે છે.
                                                                                                             — સોરેન કિકગાર્ડ

*    માણસની અંદર એક એવું સ્થળ હોય છે, જ્યાં એ એકલો જીવે છે અને ત્યાંથી જ એ નવેસરથી ઝરણું જગાડે છે, જે કદી સુકાતું નથી.                          
                                                                                                                  — પર્લ બક

*    રાજા હોય કે રંક હોય – સૌથી નસીબદાર માણસ એ છે કે જેને પોતાનું કલ્યાણમય ઘર હોય.
                                                                                                                  — ગ્યુઈશ

*    જ્યારે કેક કરતાં મીણબત્તીનો ખર્ચો વધારે આવે ત્યારે સમજવું કે વૃદ્ધ થતાં જાવ છો.
                                                                                                                  — એડગર શોફ

 

                                          ૐ નમઃ શિવાય