ગણેશ ચતુર્થી

                                                                                આજે ભાદરવા સુદ ચોથ [ગણેશચતુર્થી]

ગણપતિ બાપ્પા મોરયા મંગલમૂર્તિ મોરયા

સિદ્ધિવિનાયક મોરયા ગિરિજાનંદન મોરયા
ગણપતિ બાપ્પા મોરયા મંગલમૂર્તિ મોરયા

એકદંત જય મોરયા ગૌરીસૂત જય મોરયા
જય લંબોદર મોરયા વક્રદેવ જય મોરયા
ગણપતિ બાપ્પા મોરયા મંગલમૂર્તિ મોરયા

વિઘ્નવિનાશક મોરયા જય ભૂવનેશ્વર મોરયા
ગજાનના જય મોરયા વિદ્યાવારિક મોરયા
ગણપતિ બાપ્પા મોરયા મંગલમૂર્તિ મોરયા

સુખકર્તા જય મોરયા દુઃખહર્તા જય મોરયા
કૃપાસિંધુ જય મોરયા બુદ્ધિવિધાતા મોરયા
ગણપતિ બાપ્પા મોરયા મંગલમૂર્તિ મોરયા

ભવાનીનંદન મોરયા જયશિવનંદન મોરયા
જય મોદકપ્રિય મોરયા અષ્ટકવિનાયક મોરયા
ગણપતિ બાપ્પા મોરયા મંગલમૂર્તિ મોરયા

સિદ્ધિવિનાયક મોરયા ગિરજાનંદન મોરયા
ગણપતિ બાપ્પા મોરયા મંગલમૂર્તિ મોરયા

ૐ નમઃ શિવાય

Listen this Bhajan on

http://geet-gunj.blogspot.com

Advertisements

One comment on “ગણેશ ચતુર્થી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s