ગાંધી જયંતી

  આજે ભાદરવા વદ બીજ [આજે ત્રીજનું શ્રાદ્ધ]

 

આજે ગાંધી જયંતીની સહુને શુચ્છાઓ

 

ૐ નમઃ શિવાય

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s