હલવાસન અને પાનનો આઈસક્રીમ

                                                     આજે કારતક સુદ તેરસ

 

[મુંબઈ સ્થિત શ્રીમતી ઈલાબેન દેસાઈએ (હાલમાં ઑકલેન્ડ – ન્યુઝીલેન્ડમાં સ્થિત) આ રેસીપી મોકલાવ્યા બદલ મેઘધનુષ આભારી છે.]

 

હલવાસન

 

 

સામગ્રીઃ-

 

૧] ૫૦૦ ગ્રામ દૂધ
૨] ૧/૨ કપ દહીં
૩] ૧ ટે.સ્પૂ. ઘી
૪] ૨ ટે. સ્પૂ. રવો
૫] ૧ ટે. સ્પૂ. બાવળિયો ગુંદર
૬] ૩/૪ કપ ખાંડ
૭] ૧/૨ ટી.સ્પૂ. ઈલાયચી પાઉડર
૮] ૧/૨ ટી.સ્પૂ. જાયફળ પાઉડર
૯] કેસર
૧૦] થોડા ઈલાયેચીના દાણા અને થોડી બદામ પિસ્તાની કતરી

 

રીતઃ-

 

૫૦૦ ગ્રામ દૂધ ઊભરો આવે ત્યાં સુધી ઉકાળો. ઊભરો આવે ત્યારે તેમાં ૧/૨ કપ દહીં નાખી ફાડવું. દૂધ ફાટે તો પણ ઊકાળતા રહેવું અને રબડી જેવું થવા દેવું. ત્યારબાદ તેમાં સંચો ફેરવી એક રસ કરવું.

એક નોનસ્ટીક પેનમાં ૧ ટે. સ્પૂન ઘી લઈ તેમાં ધીમાં તાપે રવો શેકવો. રવો ગુલાબી થાય ત્યારબાદ તેમાં ગુંદર નાખી ફૂલાવવો.

બીજી નોનસ્ટીક પેનમાં ખાંડ લેવી અને પાણી નાખ્યા વગર ગરમ કરવી. ખાંડ ઓગળે ત્યારે ઊપરનાં બન્ને મિક્ષ્ચર ભેળવવા અને હલાવતા રહેવું. તેમાં કેસર, ઈલાયચી પાઉડર અને જાયફળ પાઉડર ભેળવવા. ઉપરોક્ત મિક્ષ્ચર કિનારી ચોડે ત્યાં સુધી ધીમા તાપે હલાવતા રહેવું. મિક્ષ્ચર થોડું ઠંડુ પડે પેટિસની જેમ વાળી તેને બદામ પિસ્તાની કતરીથી સજાવવું. ઉપરથી એલચીનાં દાણા પણ મૂકી શકાય.

 

પાનનો આઈસક્રીમ

 

 

સામગ્રીઃ-

 

૧] ૧ મોટું ટીન કંડેન્સ મીલ્ક

૨] ૨૫૦ ગ્રામ ફુલ ફેટ દૂધ

૩] ૩ ટેબલ સ્પૂન ગુલકંદ

૪] ૧/૨ ટે. સ્પૂ. ઈલાયચી પાઉડર

૫] ૨ કલકત્તી મીઠા પાન

૬] ૧ ટે. સ્પૂ. મીઠી સોપારી

૭] ૧ ટે.સ્પૂ. મીઠા પાનના પત્તા

૮] ૪ થી ૫ ટીપાં ખાવાનો લીલો રંગ

૯]  ૨૫૦ ગ્રામ ક્રીમ

 

રીતઃ-

 

કલકત્તી મીઠા પાન અને મીઠા પાનના પત્તાને થોડા દૂધમાં નાખીને મીક્ષીમાં મીક્ષ કરી લો. ત્યારબાદ ઉપરોક્ત બધી સામગ્રી નાખી ફરી એક વખત મીક્ષ્ચરમાં મીક્ષ કરી લો. ત્યારબાદ આ મીક્ષ્ચરને ડબ્બામાં નાખી ફ્રીઝ કરી લો.

 

ખૂબ સરસ અને ખૂબ સરળ રેસીપી છે. બનાવી જૂઓ અને ઈલાબેનનો આભાર માનો.

 

 

                                                                    ૐ નમઃ શિવાય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s