સુવિચાર

આજે વૈશાખ સુદ ચોથ

                                                            સુવિચાર

* કોઈના અભાવમાં રહેશો નહીં, કોઈના પ્રભાવમાં જીવશો, જે તમારો સ્વભાવ છે તેમાં રહેજો અને જીવજો.

* સાધનામાં તીવ્રતા હોવી જોઈએ. આ ગુણ જ સાધકનું રક્ષણ કરે છે. –પ્રણવાનંદજી

* પાપના ઊંડા ખાડામાં એકવાર પડ્યા પછી પ્રતિક્ષણ નીચે જ જવાય છે.

* તમે યોગી ના થઈ શકો તો વાંધો નહીં, પણ બધાને ઉપ-યોગી જરૂર થજો.

* ભક્તિ માર્ગ આચર્યા સિવાય જ્ઞાનની પૂર્તિ થતી નથી. –શ્રી માતાજી

* કામની અધિકતા જ નહીં, પણ અનિયમિતતા જ માણસને મારી નાખે છે. –ગાંધીજી

* સત્ય હંમેશા બે અંતિમો વચ્ચે વસતું હોય છે, અસત્ય પણ. –પ્રણવાનંદજી

* દુઃખ આવતાં પહેલાં જે દુઃખી થઈ જાય છે એ જરૂર કરતાં વધુ દુઃખ ઉપાડે છે.

* જેનો અમલ કર્યા પછી મનને સુખ મળે એ જ સાચી નીતિ. –પ્રણવાનંદજી

* ધીરજથી રાહ જોવી એ ઈશ્વરની મરજીને અનુસરવાનો ઉત્તમોત્તમ માર્ગ છે. –કૉલિયર

* તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર જીંદગી જીવો તો તમને જગતની કોઈ ચિંતા નહીં સતાવે. –મોન્ટેસ્ક

ૐ નમઃ શિવાય