શ્રીજીને અર્પણ

                                                                                    શ્રીજીને અર્પણ

shreeji

ઝાપટીયાની
ઝાપટે તારા
અલપ ઝલપના
દરશનથી
તૃપ્ત હું થાઉં

મંગળા કેરી
કરવી ઝાંખી
ગ્વાલ કેરાં દર્શન
રાજભોગ ને
શેન આરતી

તીરછી પાઘ
હાથ મોરલી
શ્યામસુંદર શોભિત
લીલીઘટામાં
શ્રીનાથબાવા

શ્યામ સુહાનો
શ્યામઘટામાં
શ્યામ મુખારવિંદે
હીરો ચમકે
શ્યામ મલકે

નમન કરું
તુજને શ્રીજી
અર્પણ કરું તુને
ભાવભક્તિની
પુષ્પમાળાઓ

સ્વલિખિત –  નીલા કડકિયા

 

જૈ શ્રી કૃષ્ણ