સૌંદર્ય

સૌંદર્યને લગતી થોડીક ટીપ્સ

 

*     ચણાના લોટમાં મધ, ખાંડ અને દહીં ભેળવી તેની પેસ્ટ બનાવી તેને ચહેરા પર તેમજ હાથ પર લગાડો. આ પેસ્ટ સ્ક્રબનું કામ કરશે.

*      બદામના તેલ અથવા તલના તેલ અથવા ક્રીમથી નખ અને હાથ પર માલિશ કરી હુંફાળા ગરમ પાણીમાં હાથને રાખવાથી હાથ તથા નખની સુંદરતા વધશે.

*       કોણીની કાળાશ દૂર કરવા કોણી પર લીંબુની ફાડ ઘસો.

*      ગરદનનું સૌંદર્ય વધારવા ગરદન પર દસ મિનિટ સુધી પાકું પપૈયું રગડો.

*     ગરમ ગરમ તેલ અથવા પાણીથી દાઝી જવાય તો તરત જ વિક્સ લગાડી દેવાથી ઠંડક થશે અને છાલા નહીં પડે.

*     થાકેલા પગને આરામ આપવા હુંફાળા ગરમ પાણીમાં મીઠું ભેળવી તેમાં પગ બોળી રાખવા.

*     દહીંમાં મરીનો ભૂક્કો ભેળવી વાળ ધોવાથી વાળ સ્વચ્છ અને ગાઢા બનશે.

*     ખીલની તકલીફ દૂર કરવા પાકેલા પપૈયાનો ગર લગાડો.

*     રાતનાં સૂતી વખતે નાભિમાં બે ચાર ટીપાં નાખવાથી હોઠનુમ ફાટવાનું બંધ થશે.

*     તડકાને કારણે ચહેરા પર પડેલા કાળા ડાઘાને દૂર કરવાબટેકાનો રસ અને લીંબુના રસને ભેળવી ચહેરા પર લગાડો.

*     સ્નાનનાં પાણીમાં લીંબુનો રસ ભેળવી ન્હાવાથી પરસેવાની દુર્ગંધ દૂર થશે અને તાજગી અનુભવાશે.

 

ૐ નમઃ શિવાય