મંદિર અને મસ્જિદ

 

એક જરૂરી જાહેરાત

 

આપણાં ચહિતા શ્રી મૃગેશભાઈ જેઓ રીડ ગુજરાતીનાં લેખક છે  હાલનાં સમયે બ્રેઈન હેમરેજને કારણે હૉસ્પિટલમાં દાખલ છે. તેમને આપના સહકારની [માનસિક અને આર્થિક ] જરૂરત છે.

સંપર્ક સાધોઃ- ૦૯૮૯૮૦૬૪૨૫૬

 

 

મંદિર અને મસ્જિદ

 

મંદિર અને મસ્જિદ વિષે ના તકરાર કર;

થઈ શકે તો તું બધાંથી પ્યાર કર.

 

મોટો નથી કોઈ ઈશ્વર કદી માણસાઈથી;

એ સત્યની તું સત્વરે સ્વીકાર કર.

 

આ પથ્થર, આ ખંજર ને આ બંદૂક થકી;

શું મેળવ્યું તેં, તું જરા વિચાર કર.

 

કર્મ શું છે? ધર્મ શું છે? તું ન સમજે  કશું,

હૃદયની ભાવનાના ધર્મને તું જરા સાકાર કર.

 

ચો-તરફ અંધકાર  બસ અંધકાર છે;

પ્રગટાવ તું આતમદીવો ને સવાર કર.

 

અલ્લાહ ને ઈશ્વર તને મળશે બધે;

કર બધાંથી પ્યાર ને તું પારાવાર કર.

 

  -રામુ ડરણકર

 

ૐ નમઃ શિવાય

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s