સુવિચાર

*   બે કામ સૌથી અઘરાં છે, માફી માગવી અને માફી આપવી.
*   સુખ મેળવવાની તમન્ના જ પહાડ જેવડાં દુઃખો ઊભા કરે છે.
*   અભિમાની નહીં, સ્વાભિમાની બનો.
*   સંયમની ભાષા સૌથી મીઠી છે.
*   આશા રાખો આકાશને આંબવાની.
*   અહમ અને ફાંદ ના નડે તો જ બે વ્યક્તિઓ ભેટી શકે.
*   ટકવું, અટકવું અને છટકવું આવડે તો ક્યાંય લટકવું ના પડે.
*   દરેક સાથે સમય કાઢતાં શીખો…..
*   જાગો…..કંઈક ગુમાવીને કંઈક શીખશો…
*   દરેક દુઃખ કશુંક શીખવે છે…..
*   કાટ ખાઈને મરવું તેના કતાં ઘસાઈને મરવું સારું….
*   વર્ષની શરુઆત અપેક્ષા સાથે થાય છે; અનુભવ સાથે પૂર્ણ થાય….

 

 

ૐ નમઃ શિવાય

મિત્ર એટલે

મિત્ર એટલે •

મિત્ર એટલે મળવા જેવો માણસ,
મિત્ર એટલે હળવા જેવો માણસ,
મિત્ર એટલે ભળવા જેવો માણસ,
મિત્ર એટલે કળવા જેવો માણસ,
મિત્ર એટલે રળવા જેવો માણસ,
મિત્ર સહુને ફળવા જેવો માણસ…!

મિત્ર એટલે પરથમ પહેલો શ્વાસ,
મિત્ર એટલે હોવાનો અહેસાસ,
મિત્ર એટલે ઝળહળતો અજવાસ,
મિત્ર એટલે છેવટ લગ સહવાસ,
મિત્ર એટલે મળવા જેવો માણસ !

મિત્ર એટલે ઊઘડતું આકાશ,
મિત્ર એટલે સૂરજનો પરકાશ,
મિત્ર એટલે આંખોની ભીનાશ,
મિત્ર એટલે હૈયાની હળવાશ,
મિત્ર એટલે હળવા જેવો માણસ…!

મિત્ર એટલે મૂળપણાને શોધે
મિત્ર એટલે પોતાને સંશોધે,
મિત્ર એટલે અંતરને ઉદ્બોધે,
મિત્ર એટલે વહે વિના અવરોધે,
મિત્ર એટલે ભળવા જેવો માણસ…!

મિત્ર એટલે શાણપણે જે ઠરિયો,
મિત્ર એટલે વ્હાલપનો સમદરિયો
મિત્ર એટલે દરિયો જેને વરિયો
મિત્ર એટલે સમંદર જેણે હરિયો
મિત્ર એટલે કળવા જેવો માણસ…!

મિત્ર એટલે નીલી નીલી ઝાંય,
મિત્ર એટલે શીળી શીતળ છાંય,
મિત્ર એટલે પકડી લે જે બાંહ્ય,
મિત્ર એટલે ઉભો રહે જે વાંહ્ય,
મિત્ર એટલે રળવા જેવો yમાણYસ…!

મિત્ર એટલે વરસે અનરાધાર
મિત્ર એટલે અણદીઠો આધાર
મિત્ર એટલે સહેજ કરે ના વાર,
મિત્ર એટલે અજવાળું ઝોકાર,
મિત્ર સહુને ફળવા જેવો માણસ…!

 

ૐ નમઃ શિવાય

સુવિચાર

સુવિચાર

 

*    માણસ પૈસાને બચાવે તે જરૂરી છે પણ બચાવેલા પૈસાથી માણસ માણસને બચાવે તે વધારે જરૂરી છે.

*    માણસને ગુસ્સો આવે એ MARD ની નિશાની છે
પણ
એ ગુસ્સાને પી જવો એ MARRIED ની નિશાની છે.

*    એટલું મીઠું ના બોલો કે લોકો તમને ગળી જાય
એટલું કડવું પણ ના બોલો લોકો તમને થૂંકી દે

*    “મને કોઇની જરૂર નથી” એમ માને તે સ્વાર્થી
“સહુને મારી જરૂર છે” એમ માને તે પરકારીન
“સહુ મારા માટે જરૂરી છે” એમ માને તે નમ્ર

*    જિંદગી જીવવાની બે રીત છે…. કાંતો કોઈ એક ખૂણે રડી લેવું અથવા તો
વિશ્વના તમામ ખૂણે લડી લેવું……

*    દુનિયામાં નોખાની નહી પણ અનોખાની બોલબાલા છે.

*    જે વિ્ચારો તે બધું બોલો નહિ
અને
જે બોલો તે બધું વિચારીને બોલો.

*    બીજા સાથે એવી જ ઉદારતા રાખો જેવી ઈશ્વરે તમારી સાથે રાખી છે.

 

 

ૐ નમઃ શિવાય

જિંદગી

 

 [ આ લેખ શ્રીમતી નીતા કોટેચાએ મોકલ્યા બદલ મેઘધનુષ ખૂબ આભારી છે.]

 

જિંદગી એટલે મૃત્યુના ડરને કાઢીને જીવવાની ક્ષણ

જિંદગી એટલે મૃત્યુનાં દિવસને યાદ કરીને ભલામણ કરવાના દિવસો…

જિંદગી એટલે લોકોનાં હ્રદયમાં પ્રેમ ભરીને જીવવાની ક્ષણ

જિંદગી એટ્લે, ખબર છે કે કોઈ મારી સાથે નથી આવવાનું તોયે બધા પોતાના છે એ વિચારી રાજી થવાની ક્ષણ

જિંદગી એટલે એક એક પળમાં એક એક જિંદગી જીવવાનો આનંદ

જિંદગી એટલે લોકોને હાથતળી દઈને મૃત્યુ તરફ જવાની ક્ષણ

જિંદગી એટલે એક એક વ્યક્તિને પ્રેમ કરવાની ક્ષણ

 

નીતા કોટેચા   ઉર્ફ   ‘નિત્યા’

 

 

ૐ નમઃ શિવાય

 

 

 

 

 

 

 

આપણી બારાખડી કાંઈક કહે છે

ક– કહે છે કલેશ ન કરો
ખ – કહે છે ખરાબ ન કરો
ગ – કહે છે ગર્વ ન કરો
ઘ – કહે છે ઘમંડ ન કરો
ચ – કહે છે ચિંતા ન કરો
છ – કહે છે છળથી દૂર રહો
જ – કહે છે જવાબદારી નિભાવો
ઝ – કહે છે ઝઘડો ન કરો
ટ – કહે છે ટીકા ન કરો
ઠ – કહે છે ઠગાઇ ન કરો
ડ – કહે છે કયારેય ડરપોક ન બનો
ઢ – કહે છે કયારેય ‘ઢ’ ન બનો
ત– કહે છે બીજાને તુચ્છકારો નહીં
થ – કહે છે થાકો નહીં
દ – કહે છે દીલાવર બનો
ધ – કહે છે ધમાલ ન કરો
ન – કહે છે નમ્ર બનો
પ – કહે છે પ્રેમાળ બનો
ફ – કહે છે ફુલાઇ ન જાઓ
બ – કહે છે બગાડ ન કરો
ભ – કહે છે ભારરૂપ ન બનો
મ – કહે છે મધૂર બનો
ય – કહે છે યશસ્વી બનો
ર – કહે છે રાગ ન કરો
લ – કહે છે લોભી ન બનો
વ – કહે છે વેર ન રાખો
શ – કહે છે કોઇને શત્રુ ન માનો
સ – કહે છે હંમેશા સાચુ બોલો
ષ – કહે છે હંમેશા ષટ્કાયના જીવની રક્ષા કરો
હ – કહે છે હંમેશા હસતા રહો
ક્ષ – કહે છે ક્ષમા આપતા શીખો…! ♥♥
આપણો આ કક્કો પસંદ આવ્યો હોય તો Share કરી આપણી માત્રુ ભાષા દુનિયામાં ફેલાવવા જરૂર મદદ કરજો

ૐ નમઃ શિવાય

સુવિચારોને મેળે

આજે પ્રબોધિની એકાદશી

સુવિચારોને મેળે

*    કડવાશ મનમાં કટુતા પેદા કરે છે જેનું વૃક્ષ હંમેશા પલપતું રહે છે. અન્ય પ્રત્યેનો કાયમી તિરસ્કાર નુકશાનકારક છે. હૃદય એક સુંદર બગીચો છે જેમાંથી અનિચ્છનીય ઝાડી-ઝાંખરાની નિયમીતપણે સાફ સફાઈ જરૂરી છે. કોઈના અનપેક્ષિત વર્તનને માફી અપાશે તો હૃદયમાં સારી બાબતો રાખવાની જગ્યા થઈ જશે.

*    સાચી અને સારી સ્મરણ શક્તિ એ છે જે નક્કમી અને નઠારી વાતો પલક મારતા જ ભૂલાવી શકે.

*    દુશ્મનીથી જે ડરે છે તેને કદી સારા તેમજ સાચા મિત્ર નથી મળતા.

*    માણસને એકલતાની પીડાથી મુક્ત થવું હોય તો પોતીકા જ નહીં પરંતુ પારકા પ્રત્યે પણ સંવેદના દાખવવા સમય કાઢવો પડે છે.

*    માનવીની ચેતના એના અસ્તિત્વને સર્જતી નથી પરંતુ સામાજિક અસ્તિત્વ એની ચેતનાને નિર્ણિત કરે છે.

*    આનંદનું એક અજીબ ગણિત છે જ્યારે એના ભાગલા પાડી વહેંચો એટલો જ ગુણાકાર થાય છે.

*    આફત જ આપણને અડીખમ ઊભા રહેતા શીખવે છે.

*    અયોગ્યને કોઈ યોગ્ય લાગતું નથી ને યોગ્યને કદીયે કોઈ અયોગ્ય લાગતું નથી.

*    આજની ભૂલ સમય વીતતાં આવતી કાલે અનુભવ બની જાય છે.

—સૌજન્યઃ ચિત્રલેખા

ૐ નમઃ શિવાય

શુભ દિપાવલી

આપ સહુને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ

pics8[1]

ચાલો આપણે આ દિવાળીનાં શુભ અવસરે શ્વાસમાં સુગંધ ભરીએ.

દિવાળી એ તમામ તહેવારોનો સરતાજ છે.
દિવાળી એ તહેવારોનું સ્નેહસંમેલ છે.
દિવાળી એક એવું પંચામૃત છે જેમાં જીવન ઉત્થાનના મહાન તત્વો જડીબુટ્ટી બનીને ભળી ગયેલા છે.
દિવાળી એ તહેવારોનો એવો મુગટ છે જેમાં જીવનવિકાસ માટેના મહત્વના સિદ્ધાંતોના મૂલ્યવાન રત્નો જડવામાં આવ્યા છે
દિવાળી એ એક એવું પટોળું છે જેમાં જીવનને ઘડનારી કઈ કેટલીય બાબતોનાં તાણાવાણા અને રંગો ભાતીગળ ભાત પાડે છે.
આમ દિવાળી પાંચ ઉત્સવોનું મધુર મિલન છે.
ટૂંકમાં દિવાળી એ એવો ઉત્સવ છે કે જેની ઉજવણી માણસને આખા વર્ષના જોમ અને ઉત્સાહનું ભથું બાંધી આપે છે.

[આ સુવિચાર મુંબઈ સ્થિત શ્રી ઉપેન્દ્રભાઈ થાણાવાળાએ મોકલાવ્યા બદલ મેઘધનુષ આભારી છે]

શુભ દિપાવલી

જય શ્રી કૃષ્ણ

ૐ નમઃ શિવાય

KEEP SMILING

આ આર્ટિકલ મુંબઈથી મિત્રાબેન ચોક્સીએ ઈ મેલ દ્વારા ફોરવર્ડ કર્યા બદલ મેઘધનુષ આભરી છે.

KEEP  SMILING

 

 

image01

 

NEVER share your secrets with ANYONE…
This can be self-destructive.
NEVER tell your problems to ANYONE…
20% don’t care, and
80% are glad that you have them !!

image02

Life is similar to Boxing game..
Defeat is NOT declared when you fall down;
It is declared when you refuse to ‘Get Up’!

Sometimes WRONG persons teach RIGHT LESSONS

image03

Everything is valuable only at 2 times:
1. Before getting it; and
2. After losing it !!

image04

Two things bring happiness & success in life:
1. The way you MANAGE when you have nothing, and
2. The way you BEHAVE when you have everything !

image05

Two places are MOST VALUABLE in the world:
1. The NICEST place is to be in someone’s Thoughts, and
2. The SAFEST place is to be in someone’s Prayers.

image06

One of the greatest victories you can gain over someone
is to beat him at politeness.

Keep your face to the Sun,
And you will not see the shadow!

image07

A Deaf child says: “For all of you, I am deaf;
But for me, all of you are dumb…”
Moral: Life differs in each perspective. Live the way you want to.

image058

Attitude at its best:
My BACK is not a VOICE MAIL..
Kindly say on my FACE.

image059

Ego is the only requirement to destroy any relationship.
Be a bigger person; skip the “E”, and let it “go”..!!

One good thing about Egoists:

They don’t talk about other people!

image060

Do you know why God didn’t give us the gift to read
others’ minds?
So that,
We could have the chance to “TRUST”,
And privilege to be “TRUSTED”!

As long as we don’t forgive people who have hurt us,
They occupy a RENT-FREE SPACE IN OUR MIND

image061

We have solutions to all the problems,
When they are not ours !!!

I asked God: “If everything is already written in
Destiny, then WHY should I pray?”
God smiled and said: “I have also written- CONDITIONS APPLY…”!!!

Empty pockets teach millions of things in life…
But full pockets spoil us in million ways !!!

image062

Getting angry is punishing yourself for the mistakes of others!

Trust is like a STICKER.
Once it is removed, it may stick again,
But NOT as strong as it holds when you first applied it..!
Always take care of relations.

image063

Everything about the future is uncertain,
But one thing is sure:
God has already arranged all our tomorrows…
We just have to TRUST HIM TODAY !!

image064

NEVER win people with Arguments, rather defeat with your Smile!
Because people who always wish to Argue with you,
cannot bear your Silence !!!

The search for happiness is one of the main source of
unhappiness.

image065

Diplomacy is an art of telling people to go to hell in
such a way that
they tend to ask you for directions..!!

image066

If a drop of water falls on a Lake, its identity is lost;
If it falls on Lotus leaf, it shines like a Pearl.
Drop is the same; but the company matters.

image067

Our HOPES should be like Hair & Nails.
No matter how many times they get cut,
But they never stop growing.

image068

If you walk the way guided by humans, you will find hopeless end;
& if you walk the way guided by God, you will find endless hope.

image069

Memories are always special…
Sometimes we laugh by remembering the days we cried;
And we cry by remembering the days we laughed…!!!
That’s Life!

image070

Sea is common for all…
Some take pearls,
Some take fishes,
Some come out just with just wet legs!
World is common to all; what we get, is whet we try for!

image071

Life is very complicated…
When you have standards, people call it ATTITUDE;
When you are simple, people try to CHEAT you; &
When you cheat others, people call you SMART!

image072

To smile without condition,
To walk without intention,
To give without reason, &
To care without expectation,
Are the beauties of any Relation!

image073

All communication problems are because
We don’t listen to understand;
We listen to reply…!!!

image074

‘There are many languages on earth, Smile speaks them all.’ Keep Smiling
Someone who Cares you to Smile.

OM  NAMAH  SHIVAY

HAPPY MEN’S DAY

હેપી મેન’સ ડે

[આ લેખ યુ.એસ.થી શ્રીમતી અજિતાબેન શાહે ઈ મેલ દ્વારા ફોરવર્ડ કર્યા બદલ મેઘધનુષ આભારી છે.]

Funny:!!!

For the 1st time something on a MAN, Do read it

Who is a MAN?

A man is the most beautiful part of God’s creation who starts compromising at a very tender age.

He sacrifices his chocolates 4 his sister.

He sacrifices his dreams 4 just a smile on his parents face.

He spends his entire pocket money on buyng gifts 4 the girl he loves just 2 see her smiling

He sacrifices his full youth 4 his wife & children by working late @ night without any complain.

He builds their future by takng loans from banks & repayng them 4 lifetime.

He struggles a lot & still has 2 bear scolding from his mother, wife & boss.

His mother, wife & boss all try 2 control him.

His life finally ends up only by compromising 4 others happiness.

Respect every male in your life.
U will never know what he has sacrificed 4U.

Worth sending 2 every man 2 make him smile & every woman 2 make her realize his worth!!

बेचारा मर्द……!?

अगर औरत पर हाथ उठाये तो बेशर्म,

औरतसे मार खाये तो बुझदिल,

औेरतको किसी के साथ देखकर लडाई करें तो जेलस

चुप रहें तो डरपोक

घरसे बहार रहे तो आवारा

घरमें रहे तो नौकर

बच्चोंको डाँटे तो जालिम

ना डाँटे तो लापरवाह

औरतको नौकरी करनेसे रोके तो शक करनेवाला

ना रोके तो बीवीकी कमाई खानेवाला

मा की सुने तो चमचा

बीवीकी सुने तो जोरुका गुलाम

ना जाने कब आयेगा

“HAPPY MEN’S DAY”

 

ૐ નમઃ શિવાય