થોડું અજમાવી જુઓ

થોડું અજમાવી જુઓ

* પનીર બનાવ્યા બાદ બચેલા પાણીથી લોટ બાંધવો.

* મનીપ્લાન્ટના છોડવામાં ચાની ભીની ભુક્કી નાખવાથી પ્લાન્ટના પાન મોટા થશે.

* મિક્સરની બ્લેડને ધારદાર બનાવવા મિક્સરમાં જાડું મીઠું ફેરવો.

* કોથમીરનાં ડાખળાને તડકામાં સુકવી ગરમ મસાલો બનાવતી વખતે તેમાં ઉમેરવાથી વાનગીનો અનેરો સ્વાદ આવશે.

* બટાટાનો રસ અને લીંબુનો રસ ભેળવી ચહેરા પર લગાડવાથી તડકાને કારણે કાળી પડેલી ત્વચાની કાળાશ દૂર થશે.

* નખને ચમકીલા બનાવવા નખ પર લીંબુની છાલ રગડો.

* મુખની દુર્ગંધ દૂર કરવા દાડમની છાલને પણીમાં ઉકાળી પાણી હુંફાળું થાય ત્યારે તે પાણી ને થોડીવાર મોંમા રાખી કોગળા કરવા.

* ફ્લાવરનું શાક બનાવતી વખતે તેમાં ૧ ચમચી સફેદ સરકો ઉમેરવાથી તેની ગંધ દૂર થશે.

* ઢોસા બનાવતી વખતે તેના ખીરામાં અડધુ લીંબુ નીચોવવાથી ઢોસા કરકરા ઉતરશે.

* ગરમ પદાર્થ ખાવાથી જો જીભ દાઝી ગઈ હોય તો એક ચપટી સાકર ચૂસવાથી રાહત થશે.

* કરીનો મૂળ રંગ સાચવી રાખવા તેમાં તેમાં થોડી છાશ ઉમેરો.

* ડાઈનિંગ ટેબલ પર ંઅખીનો ઉપદ્રવ દૂર કરવા થોડા ફૂદીનાના પાન પાથરી દો.

* કરકરા ભજીયા બનાવવા તેનાં ચણાનાં લોટના ખીરામાં થોડો કૉર્ન ફ્લોર અથવા ચોખાનો લોટ ઉમેરો.

ૐ નમઃ શિવાય