વાનગીમાં આવતા અંગ્રેજી શબ્દોનાં ગુજરાતી શબ્દો

                                        આજે ચૈત્ર સુદ ત્રીજ

આજનો સુવિચાર:- નદીની વચ્ચે ગમે તેટલા અવરોધો આવે પન એ દરિયાને મળ્યા વગર રહેતી નથી.

હેલ્થ ટીપ:- એક વાડકી દહીંમાં અડધા લીંબુનો રસ ભેલવી વાળના મૂળમાં લગાડવાથી ખોડો દૂર થશે.

વાનગી પુસ્તકોમાં આવતા અંગ્રેજી શબ્દોનાં ગુજરાતી શબ્દો

અંગ્રેજી શબ્દ                                                                        ગુજરાતી શબ્દ

આલ્મંડ                                                                                     બદામ
એલમ                                                                                      ફટકડી
એમરેથ                                                                                    ચોળીની શીંગ
એનિસીડ                                                                                 વરિયાળી
ઍપલસાઈડર                                                                         સફરજનનો સરકો
ઍપ્રિકોટ                                                                                   જરદાળુ
ઍક્વા                                                                                      પ્રવાહી
ઍરિકાનટ                                                                                 સોપારી
ઍરોમા                                                                                     સુગંધ
ઍરમ                                                                                       અળવી
ઍસિફોડિટા                                                                              હિંગ
બાર્લી                                                                                       જવ
બાર્મયીસ્ટ                                                                               યીસ્ટ – ખમીર – આથો
બૅસિલ                                                                                     તુલસી
બૅ-લિફ                                                                                    તમાલપત્ર
બેસૉલ્ટ                                                                                    આખુ મીઠું
બીન                                                                                        કઠોળના દાણા
બૅગલ ગ્રામ                                                                           ચણાની દાળ
બૅગલ ગ્રામ પાઉડર                                                              ચણાનો લોટ
બૅગલ ગ્રામ[હોલ]                                                                  આખાચણા
બીટલ                                                                                      પાન
બીટલ નટ                                                                              સોપારી
બીટર ગૉર્ડ                                                                               કારેલા
બ્લેકગ્રામ                                                                                 અડદની દાળ
બ્લેક પેપર                                                                              મરી
બૉટલગૉર્ડ                                                                                દૂધી
કસ્ટર્ડઍપલ                                                                             સીતાફળ
કોલ્વઝ                                                                                     લવિંગ
ડૅટ                                                                                           ખજૂર
ડિલ                                                                                         સૂવાની ભાજી
ડૉ                                                                                            કણક
પોમેગ્રેનેટ સીડસ                                                                   દાડમ દાણા
ડ્રમસ્ટીક                                                                                  સરગવો
ઍગપ્લાંટ                                                                               રીંગણ
ઈવાપોરેટેડમિલ્ક                                                                   માવો
ફેનેલ                                                                                      વરિયાળી
ફેન્યુગ્રીક                                                                                  મેથીની ભાજી
લીફી વેજિટેબલ                                                                     ભાજી સીડસ દાણા ફિગ અંજીર
ફાઈન ફ્લોર                                                                          મેંદો
ગાર્લિક                                                                                    લસણ
જિંજર ડ્રાય [પાઉડર]                                                            સૂંઠ
જિંજર                                                                                      આદુ
ગૉર્ડ                                                                                         દૂધી
ગ્રેવી                                                                                        રસો
ગ્રીન ગ્રામ                                                                              મગની દાળ
ગ્રીન ગ્રામ [હોલ]                                                                   મગ
ગ્રાઉંડનટ                                                                                શીંગ
જેક ફ્રુટ                                                                                    ફણસ
જેગરી                                                                                     ગોળ
લેંટિલ                                                                                      મસૂર
લેડીફિંગર                                                                                 ભીંડા
લોટસ સ્ટેમ                                                                              કમળ કાકડી
મૅઝ                                                                                           મકાઈ
મિંટ                                                                                           ફુદીનો

[વધુ આવતા લેખમાં]

                                                      ૐ નમઃ શિવાય

2 comments on “વાનગીમાં આવતા અંગ્રેજી શબ્દોનાં ગુજરાતી શબ્દો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s