કૈલાશ દર્શન 21/6/2011

આજે અષાઢ વદ બીજ

આજનો સુવિચાર:- ભૂખ અને ક્રોધની વચ્ચેની ભેદરેખા ખૂબ સૂક્ષ્મ હોય છે.
— ડી. મેઈસ્ટ્રે

કૈલાસ દર્શન [21/6/2011  — 22/6/2011 ]

ફોટોગ્રાફી:- સુધીર કડકીઆ

ૐ નમઃ શિવાય

One comment on “કૈલાશ દર્શન 21/6/2011

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s