પ્રજાસત્તાક દિન

આજે મહા સુદ ત્રીજ – ગણેશ જયંતી

 

આજે 26 જાન્યુઆરી -પ્રજાસત્તાક દિનની શુભેચ્છાઓ

ૐ નમઃ શિવાય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s